PLC Mitsubishi

Dòng bộ điều khiển (PLC Mitsubishi) của Mitsubishi Electric là một trong những dòng rộng nhất trong ngành.Sản phẩm của chúng  trải dài từ Bộ điều khiển ứng dụng đơn giản Alpha của chúng tôi với ít nhất sáu điểm I / O, cho đến Nền tảng tự động hóa dòng Q cao cấp có khả năng chạy toàn bộ nhà máy với hàng nghìn I / O.Bộ điều khiển của chúng tôi được bổ sung bởi một loạt các công cụ phần mềm và công nghệ mạng toàn diện. Cung cấp tích hợp liền mạch với các sản phẩm tự động hóa khác  như VFD, điều khiển chuyển động và HMI, để cung cấp giải pháp toàn diện với bộ điều khiển tại trung tâm.

Chúng ta cùng xem chi tiết các dòng sản phảm plc mitsubishi mà khí nén tiến phát cung cấp

A0J2-E28DR

PLC Mitsubishi A0J2-E28DR

A0J2-E28DR
FX3U-32MT-ES-A

PLC mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

FX3U-32MT-ES-A
FX2N-128MT-001

PLC Mitsubishi FX2N-128MT-001

FX2N-128MT-001
FX3G-24MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

FX3G-24MR/ES-A
Q12HCPU

PLC Mitsubishi Q12HCPU

Q12HCPU
FX3G-60MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/ES-A

FX3G-60MT/ES-A
FX3G-40MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/ES-A

FX3G-40MT/ES-A
FX3G-24MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

FX3G-24MT/ES-A
FX3G-40MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-40MR/ES-A

FX3G-40MR/ES-A
FX3U-64MT/ES

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES

FX3U-64MT/ES
FX3U-64MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

FX3U-64MR/ES-A
FX3G-14MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

FX3G-14MR/ES-A
FX3S-14MR/ES 

PLC Mitsubishi FX3S-14MR/ES

FX3S-14MR/ES 
FX3S-30MR/ES

PLC Mitsubishi FX3S-30MR/ES

FX3S-30MR/ES
FX3U-48MR-ES/A

PLC Mitsubishi FX3U-48MR-ES/A

FX3U-48MR-ES/A
FX3U-128MT/ES

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES

FX3U-128MT/ES
FX3U-16MR-ES/A

PLC Mitsubishi FX3U-16MR-ES/A

FX3U-16MR-ES/A
FX3U-32MT/ES

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES

FX3U-32MT/ES
FX3U-48MT/ES

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES

FX3U-48MT/ES
Q02HCPU

PLC Mitsubishi Q02HCPU

Q02HCPU
Q06UDVCPU

PLC Mitsubishi Q06UDVCPU

Q06UDVCPU
Q10UDEHCPU

PLC Mitsubishi Q10UDEHCPU

Q10UDEHCPU
© Copyright 2011 sieuthikhinen.com.
1900999950
btn-top
messenger
zalo 0979656300